Bohoslužby 28. 11. - 5. 12. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
28.11.21 
1. adventní
žehnání adventních věnců
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za dar života, za přijatá dobrodiní, s prosbou o BP a ochranu PM do dalších let
Pondělí
29.11.21
     
Úterý
30.11.21
SV Ondřej      
Středa
1.12.21
Halenkovice 17:00 Za + Ludmilu a Antonína Vičankovy
Čtvrtek
2.12.21 
  Spytihněv 17:30 Za + Katarinu Večeřovou a za + a ŽR Týznerovu a Filákovu (17:15 svátost smíření)
Pátek
3.12.21
PA Františ. Xaverský
Sobota
4.12.21.
  Spytihněv 07:00! Za + manžela a rodinu (7:45 svátost smíření)
Neděle
5.12.21 
2. adventní Spytihněv 08:45 Za + Vlastimila Tomaštíka, Stanislava, Josefa a rodiče Tomaštíkovy
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • O první neděli adventní bude žehnání adventních věnců.
 • Pamatujte na možnost získání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci do 30. listopadu včetně.
 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Sbírka na Charitu činila 7270 Kč.
 • Děti budou připravovat (stlát) jesličky pro Ježíška (a nosit lampičky) při každé adventní mši svaté, po sobotní mši svaté bude snídaně nejen pro děti na faře.
 • Ve čtvrtek bude od 9:00 hod. návštěva nemocných.
 • Setkání ekonomické rady (včetně zájemců) ohledně vytápění a oprav kostela bude ve čtvrtek po mši svaté, tedy v 18:15 hod.
 • V neděli 5. 12. bude v 17:00 mikulášská nadílka v kostele.

 

Halenkovice

 • Sbírka na charitu činila 3610 Kč.V neděli 5. 12. bude při mši svaté mikulášská nadílka v kostele.
 • Průvod s lampičkami k oltáři bude při každé adventní mši svaté.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • V neděli 5. 12. bude při mši svaté mikulášská nadílka v kostele.
 • V sakristii lze koupit stolní kalendář, cena 70 Kč.