Bohoslužby 21. 11. - 28. 11. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
21.11.21 
34. mezidobí
SL Ježíše Krista Krále a požehnání
Spytihněv 08:45 Za + manžela a syna Janečkovy
Halenkovice 10:15 Za + sestru a manžela, rodiče z obou stran, DO, ochranu PM pro celou rodinu
Pondělí
22.11.21
PA Cecílie      
Úterý
23.11.21
       
Středa
24.11.21
PA Ondřej a druhové Halenkovice 17:00 Za + Ludmilu Zapletalovu, manžela Františka, jejich syna, rodiče a ŽR
Čtvrtek
25.11.21 
  Spytihněv 17:30 Za + a ŽR Matuchovu a Okénkovu a za dar zdraví (17:15 svátost smíření)
Pátek
26.11.21
  Spytihněv 16:30 Mše sv. nejen pro děti
Sobota
27.11.21.
  Spytihněv 08:00 Za + Josefa Valentu, 2 manželky, DO a za ŽR (7:45 svátost smíření)
Neděle
28.11.21 
1. adventní
žehnání adventních věnců
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za dar života, za přijatá dobrodiní, s prosbou o BP a ochranu PM do dalších let

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Ve čtvrtek 25.11. 2021 v 18:00 bude v Halenkovicích na faře povídání s paní Oryslavou o slavení Vánoc v pravoslavných rodinách.
 • O první neděli adventní bude žehnání adventních věnců.
 • Pamatujte na možnost získání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci do 30. listopadu včetně.
 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Děti budou připravovat (stlát) jesličky pro Ježíška (a nosit lampičky) při každé adventní mši svaté.
 • Koordinátoři za naši farnost pro synodální proces jsou manželé Kateřina a Jaroslav Gieslovi.

 

Halenkovice

 • Průvod s lampičkami k oltáři bude při každé adventní mši svaté.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Koordinátoři za naši farnost pro synodální proces jsou manželé Eva a Jan Kalivodovi.
 • V sakristii lze koupit stolní kalendář, cena 70 Kč.