Bohoslužby 14. 11. - 21. 11. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
14.11.21 
33. mezidobí Spytihněv 08:45 Za + Jaroslava Ulmana, + manželku Marii, za nemocnou osobu, za + a ŽR rodinu a DO
Halenkovice 10:15 Za + Filomenu Horňákovou u příležitosti nedožitých 83. narozenin
Pondělí
15.11.21
       
Úterý
16.11.21
       
Středa
17.11.21
PA Alžběta Uherská Halenkovice 17:00 Za děti a kmotřence
Čtvrtek
18.11.21 
  Spytihněv 17:30 (17:15 svátost smíření)
Pátek
19.11.21
  Spytihněv 16:30 Mše sv. nejen pro děti
Sobota
20.11.21.
  Spytihněv 08:00 (7:45 svátost smíření)
Neděle
21.11.21 
34. mezidobí
SL Ježíše Krista Krále a požehnání
Spytihněv 08:45 Za + manžela a syna Janečkovy
Halenkovice 10:15 Za + sestru a manžela, rodiče z obou stran, DO, ochranu PM pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pamatujte na možnost získání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci do 30. listopadu včetně.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Koordinátoři za naši farnost pro synodální proces jsou manželé Kateřina a Jaroslav Gieslovi.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Koordinátoři za naši farnost pro synodální proces jsou manželé Eva a Jan Kalivodovi.
  • V sakristii lze koupit stolní kalendář, cena 70 Kč.