Bohoslužby 24. 1. - 31. 1. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.1.21 
3. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Černuškovy a Bilavčíkovy
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15  
Pondělí
25.1.21
SV Obrácení sv. Pavla      
Úterý
26.1.21
PA Timotej      
Středa
27.1.21
  Halenkovice 17:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Čtvrtek
28.1.21 
PA Tomáš Akvinský Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova s Eucharistií
Pátek
29.1.21 
  Babice 18:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Sobota
30.1.21.
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Neděle
31.1.21 
4. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého P. Zd. Zlámala a všechny kněze, kteří u nás působili
Spytihněv 08:45 Na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Kamila O. na tel. 731 621 205.
  • V pátek 22. 1. zemřel P. Jiří Změlík. Rozloučení se koná v sobotu 30. 1. v 10:00 h v Bojkovicích a ve 14:00 h ve Valašských Kloboukách. Odkaz na přenos odpolední bohoslužby bude na adrese faraklobouky.cz.
  • Při Tříkrálové sbírce se do pokladniček v Babicích vybralo 32 041 Kč, v Kudlovicích 11 740 Kč. Děkujeme dárcům i organizátorům.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.