Bohoslužby 17. 1. - 24. 1. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.1.21 
2. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Lukášovu, Vítkovu a Zbrankovu
Pondělí
18.1.21
PM Matka jednoty křesťanů      
Úterý
19.1.21
       
Středa
20.1.21
Halenkovice 17:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Čtvrtek
21.1.21 
PA Anežka Římská Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova s Eucharistií
Pátek
22.1.21 
Babice 18:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Sobota
23.1.21.
Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Neděle
24.1.21 
3. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Černuškovy a Bilavčíkovy
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.

Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Kamila O. na tel. 731 621 205.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.