Bohoslužby 16. 5. - 23. 5. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
16.5.21 
7. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Adamce a zemřelého P. Zdeňka Zlámala
Spytihněv 08:45 Za Antonína Kadlečíka a rodiče Karlu a Antonína
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
17.5.21
       
Úterý
18.5.21
 
Středa
19.5.21
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela, bratra, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
20.5.21
Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
21.5.21
Babice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Sobota
22.5.21
  Spytihněv 08:00 Za živé a zemřelé členy Živého růžence a jejich rodiny
Neděle
23.5.21 
SL Seslání Ducha svatého Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Hejdu, živou a zemřelou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Miroslava Nedbálka, rodiče z obou stran, dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu Březíkovu a Nedbálkovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Od 26. 4. 2021 platí pro bohoslužby následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou. Společný zpěv je možný, počet osob omezen není!
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školství

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice, Kudlovice

 • Od pondělí do čtvrtka se budeme setkávat v 18:00 k modlitbě růžence, na kterou naváže v 18:30 májová pobožnost (četba, litanie). Po páteční bohoslužbě bude litanie.
 • V Kudlovicích se konají májové pobožnosti od pondělí do pátku v 19:00 v kapli.

 

Spytihněv

 • Krátké setkání ekonomické rady bude ve čtvrtek 20. května po bohoslužbě slova na faře
 • Májové pobožnosti budou v pondělí, ve středu a v pátek od 17:00 h (čtení, desátek růžence s dětmi, litanie). Po celý měsíc budou přítomné děti dostávat kytičky, kterými budou společně zdobit obrázek Panny Marie. Po čtvrteční a sobotní bohoslužbě budou litanie.

 

Halenkovice

 • Zveme vás na májové pobožnosti, které se budou konat v našem kostele každou středu po mši svaté a k modlitbě růžence půl hodiny přede mší sv. ve středu a neděli.
 • Každou sobotu od 18 hodin budeme číst v kostele z knihy V. Renče Májové úvahy a modlit se růženec.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.