Bohoslužby 2. 5. - 9. 5. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
2.5.21 
5. neděle velikonoční Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Dubovskou a Sedlářovu a za dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za Stanislava a Josefu Kubičíkovy a zemřelé děti
Pondělí
3.5.21
SV Filip a Jakub      
Úterý
4.5.21
       
Středa
5.5.21
  Halenkovice 18:00 Za redakční rady farních periodik
Čtvrtek
6.5.21
  Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
7.5.21 
  Babice 18:00 Za zemřelého Josefa Šeděnku, jeho syna Lumíra a živou rodinu
Sobota
8.5.21
  Spytihněv 08:00 Na poděkování za 50 a 70 let života a za živou a zemřelou rodinu Valentovu a Husákovu
Neděle
9.5.21 
6. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka, zemřelou rodinu Navrátilovu a Botkovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Alenu Juřenovu a rodinu Juřenovu a Vičánkovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Od 26. 4. 2021 platí pro bohoslužby následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou. Společný zpěv je možný, počet osob omezen není!
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • Všem členům ekonomických rad připomínáme, pokud tak zatím neučinili, písemné zpracování pastorační vize farnosti (termín odevzdání o. Tomášovi byl 30. 4. 2021).

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Od pondělí do čtvrtka se budeme setkávat v 18:00 h k modlitbě růžence, na kterou naváže v 18:30 h májová pobožnost (četba, litanie). Po páteční bohoslužbě bude litanie.

 

Spytihněv

 • Májové pobožnosti budou v pondělí, ve středu a v pátek od 17:00 h (čtení, desátek růžence s dětmi, litanie). Po celý měsíc budou přítomné děti dostávat kytičky, kterými budou společně zdobit obrázek Panny Marie. Po čtvrteční a sobotní bohoslužbě budou litanie.

 

Halenkovice

 • Děkujeme všem, kdo jakkoliv přispěli ke slavnostnímu rázu poutní mše sv. s o. biskupem Antonínem.
 • U příležitosti roku sv. Josefa vydali salesiáni brožurku Modlitby ke sv. Josefu. Je možno si ji v sakristii zakoupit (cena 20 Kč).
 • Zveme vás na májové pobožnosti, které se budou konat v našem kostele každou středu po mši svaté a k modlitbě růžence půl hodiny přede mší sv. ve středu a neděli.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.