Bohoslužby 25. 4. - 2. 5. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
25.4.21 
4. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého Bedřicha Janoška
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Matuchovu a Okénkovu
Halenkovice 10:00 Poutní mše sv. za farníky
Pondělí
26.4.21
       
Úterý
27.4.21
       
Středa
28.4.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
29.4.21
SV Kateřina Sienská Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela, zemřelé rodiče Řezníčkovy a za dar zdraví pro živou rodinu
Pátek
30.4.21 
  Babice 18:00 Za zemřelého Jiřího Hubáčka a rodinu Hubáčkovu a Boudovu
Sobota
1.5.21
  Spytihněv 08:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a Boží požehnání pro celou rodinu a za zemřelého manžela
Neděle
2.5.21 
5. neděle velikonoční Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Dubovskou a Sedlářovu a za dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za Stanislava a Josefu Kubičíkovy a zemřelé děti

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • Všem členům ekonomických rad připomínáme písemné zpracování pastorační vize farnosti (termín odevzdání o. Tomášovi 30. 4. 2021).
 • Tým vedoucích ze Spytihněvi zve děti ze všech našich farností na tábor, který se uskuteční 1. – 7. 8. na faře v Tlumačově. Bližší informace najdete na přiloženém letáčku a stránkách spytihněvské farnosti. Zbývá ještě pár míst, neotálejte s přihlášením!
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Informace o konání májových pobožností budou oznámeny za týden.

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Postní almužnu (papírové pokladničky) pro Charitu Otrokovice přineste, prosím, co nejdříve do sakristie

 

Halenkovice

 • V neděli 25. dubna 2021 slavíme v 10:00 h poutní mši sv. s o. biskupem Antonínem Baslerem.
 • U příležitosti roku sv. Josefa vydali salesiáni brožurku Modlitby ke sv. Josefu. Je možno si ji v sakristii zakoupit (cena 20 Kč).
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.