Bohoslužby 18. 4. - 25. 4. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
18.4.21 
3. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelé Františka a Marii Talašovy, živou a + rod. Talašovu a Ondrouškovu a DO
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za brzké uzdravení o. Tomáše
Pondělí
19.4.21
       
Úterý
20.4.21
       
Středa
21.4.21
  Halenkovice 18:00 Za zemřelou Marii Rybníčkovou
Čtvrtek
22.4.21
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela a dvoje zemřelé rodiče
Pátek
23.4.21 
SV Vojtěch Babice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Zbožínkovu, Vandovu a Heflovu
Sobota
24.4.21
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
25.4.21 
4. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého Bedřicha Janoška
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Matuchovu a Okénkovu
Halenkovice 10:00 Poutní mše sv. za farníky

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, do jejichž rukou je svěřen.
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Na Bílou sobotu se pro chrám Božího hrobu v Jeruzalémě vybralo 2 365 Kč
 • Sbírka pro kněžský seminář na Boží hod činí 6 750 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Spytihněv

 • Sbírka pro kněžský seminář na Boží hod činí 8 273 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 • Připravuje se farní tábor od 1. do 7. srpna 2021 na faře v Tlumačově. Bližší informace viz plakátek i webovky farnosti.

 

Halenkovice

 • Sbírka pro seminář na Boží hod činí 4 800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 • Za týden 25. dubna 2021 slavíme v 10:00 h poutní mši sv. s o. biskupem Antonínem Baslerem.
  Aby nedošlo k výraznému porušení opatření platných pro účast na bohoslužbách, bude počet účastníků poutní mše svaté omezen místenkami.
  Po mši sv. v neděli 18. dubna se budou místenky rozdávat před kostelem. Do povoleného počtu se nezapočítávají přisluhující, schola atd.
  Prosíme všechny o trpělivost a vzájemné pochopení a připomínáme slova našeho biskupa k této věci:
  "Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy"
  (arc. Jan Graubner, 1. 3. 2021).
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.