Bohoslužby 4. 4. - 11. 4. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
4.4.21 
SL Zmrtvýchvstání Páně Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Marii Ulmanovu, za zemřelého manžela Jaroslava a za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Na poděkování za dožití 84 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu
Pondělí
5.4.21
Pondělí velikonoční Babice 07:15 Za lékaře, ostatní zdravotníky a všechny, kdo pečují o nemocné
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Stanislava Juříka
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání a ochranu pro všechna dobrá díla ve světě
Úterý
6.4.21
       
Středa
7.4.21
  Halenkovice   Není mše svatá
Čtvrtek
8.4.21
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela a zemřelé rodiče
Pátek
9.4.21 
  Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Jaromíru a Martina Bartošíkovy, za zemřelého zetě, sourozence a rodiče z obou stran
Sobota
10.4.21
  Spytihněv 08:00 Za zemřelou Vladislavu Pekařovu a živou rodinu
Neděle
11.4.21 
2. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelou Marii Janečkovu, za zemřelého otce Josefa a za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Kučerovy, syna a živou rodinu a jejich zemřelé sourozence
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Čevorovy, rodiče z obou stran, za Františku Slavíkovou a BO pro celou rodinu

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kdo by věděl nějaké informace k misiím ve farnostech v letech 1968-2020, kontaktujte, prosím, o. Tomáše
  • O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy a bude sbírka na arcibiskupský kněžský seminář.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá. Bohoslužby se lze zúčastnit i mimo svou vesnici (z Kudlovic lze přijít do Babic, vezměte s sebou náležité potvrzení.)
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • Postní almužna včetně adopce na dálku (7000 Kč) činila 7950 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Spytihněv

  • Připravuje se farní tábor od 1. do 7. srpna 2021 na faře v Tlumačově. Bližší informace viz plakátek i webovky farnosti.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.