Bohoslužby 28. 3. - 4. 4. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
28.3.21 
6. postní
Květná neděle
Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Čevelu, zemřelé rodiče, zemřelé sourozence a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče a za zemřelou rodinu
Pondělí
29.3.21
       
Úterý
30.3.21
       
Středa
31.3.21
  Babice 09 - 18 Adorační den farnosti
Halenkovice 14:30 Pohřební mše svatá
Čtvrtek
1.4.21 
Zelený čtvrtek Babice 18:30  
Spytihněv 17:00 Za zemřelé rodiče Lanšperkovy a za zemřelou a živou rodinu Mikulovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 17:00 Za zemřelé a živé kněze, kteří působili v naší farnosti
Pátek
2.4.21 
Velký pátek Babice 15:00 Obřady Velkého pátku
Spytihněv 17:00 Obřady Velkého pátku (16:30 Křížová cesta)
Halenkovice 17:00 Obřady Velkého pátku (16:30 Křížová cesta)
Sobota
3.4.21 
Bílá sobota Babice 19:00 Velikonoční vigilie (od 9:00 Boží hrob)
Spytihněv 20:59 Velikonoční vigilie (od 9:00 Boží hrob)
Halenkovice 19:00 Velikonoční vigilie (od 9:00 Boží hrob) Za nenarozené děti a obnovu kultury života
Neděle
4.4.21 
SL Zmrtvýchvstání Páně Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Marii Ulmanovu, za zemřelého manžela Jaroslava a za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Kdo by věděl nějaké informace k misiím ve farnostech v letech 1968-2020, kontaktujte, prosím, o. Tomáše
 • Na Květnou neděli se budou žehnat kočičky.
 • Na Velký pátek je den přísného půstu
 • O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy a bude sbírka na arcibiskupský kněžský seminář.
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá. Bohoslužby se lze zúčastnit i mimo svou vesnici (z Kudlovic lze přijít do Babic, vezměte s sebou náležité potvrzení.)
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Křížové cesty + adorace s požehnáním v neděli ve 14:00 h

 

Spytihněv

 • Křížové cesty vždy půl hodiny přede mší svatou a na Velký pátek v 16:30 h

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Křížové cesty v neděli v 15:00 h a na Velký pátek 16:30 h

 

Namísto nedělní sbírky lze zaslat dary farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.