Bohoslužby 25. 7. - 1. 8. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
25.7.21 
17. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Annu Valentovu, zemřelého manžela, živou rodinu a duše v očistci
Halenkovice 10:15 Za zemřelého syna, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
26.7.21
PA Jáchym a Anna      
Úterý
27.7.21
  Babice 07:30 Na poděkování za 18 let života zde i v náruči nejlepšího Otce
Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Středa
28.7.21
       
Čtvrtek
29.7.21
PA Marta, Marie a Lazar Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
30.7.21
  Babice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let s prosbou o Boží ochranu a ochranu Panny Marie do dalších let
Sobota
31.7.21
PA Ignác Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
01.8.21 
18. neděle v mezidobí Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Kadlčíkovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby zúčastní více než 10 osob; dezinfekce rukou
 • Po dohodě duchovních správců budou do začátku srpna ohlášky připravovány společně pro všechny tři farnosti.
 • Prosím, nadále doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají.
 • Dnes poprvé slavíme Světový den prarodičů a seniorů vyhlášený papežem Františkem.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi.

 

Babice

 • Časy nových bohoslužeb během týdne platí pro léto, definitivně stanoveny budou na podzim.
 • P. Stanislav Matyáš má tel. číslo 732 592 457.

 

Spytihněv

 • Poutní mši sv. v neděli 15. 8. v 15 hodin bude slavit novokněz P. Václav Škvařil.
 • S předstihem: Návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek 5. srpna 2021 od 9:00 h.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Bohoslužba slova nebude ve středu, ale v úterý 27. 7. (důvodem je dříve slíbená služba mimo farnost)
 • V sobotu 31. 7. od 18 do 19 hodin bude příležitost ke sv. smíření a tiché adoraci. Zpovídá P. Stanislav Matyáš.