Bohoslužby 18. 7. - 25. 7. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
18.7.21 
16. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Stanislava Gablase, zemřelé rodiče z obou stran a zemřelou rodinu Šebestů
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Kolaříkovy a Bereckovy a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
19.7.21
       
Úterý
20.7.21
  Babice 07:30  
Středa
21.7.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
22.7.21
SV Marie Magdalena Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
23.7.21
SV Brigita Babice 18:00  
Sobota
24.7.21
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Babice 11:00 Svatba Petry Obdržálkové a Hynka Hejdy
Neděle
25.7.21 
17. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Annu Valentovu, zemřelého manžela, živou rodinu a duše v očistci
Halenkovice 10:15 Za zemřelého syna, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby zúčastní více než 10 osob; dezinfekce rukou
 • Po dohodě duchovních správců budou do začátku srpna ohlášky připravovány společně pro všechny tři farnosti.
 • Prosím, nadále doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají.
 • Kino v Napajedlích promítá film Fatima (Portugalsko a USA, 2020). První ohlasy jsou dobré, film má český dabing. Projekce je 18. 7. (dnes) v 19:30 h, 20. 7. v 17:30 h a 12. 8. v 17:30 h.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi.

 

Babice

 • V sobotu 24. 7. hodlají uzavřít sňatek sl. Petra Obdržálková z Babic a p. Hynek Hejda z Babic.
 • Návštěvy nemocných proběhnou 22. a 23. 7. dopoledne.
 • Časy nových bohoslužeb během týdne platí pro léto, definitivně stanoveny budou na podzim.
 • Ve sbírce na pomoc lidem na jižní Moravě se vybralo 42 603 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
 • P. Stanislav Matyáš má tel. číslo 732 592 457.

 

Spytihněv

 • V sobotu 24. 7. od 18 do 19 hodin bude příležitost ke sv. smíření a tiché adoraci. Zpovídá P. Stanislav Matyáš.
 • Ve sbírce na pomoc lidem na jižní Moravě se vybralo 38 712 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
 • Kdo by chtěl ve Spytihněvi očesat třešně na farní zahradě, ať se domluví (např.) s akolytou Jiřím Sedlářem.
 • Poutní mši sv. v neděli 15. 8. v 15 hodin bude slavit novokněz P. Václav Škvařil.
 • S předstihem: Návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek 5. srpna 2021 od 9:00 h.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Ve sbírce na pomoc lidem na jižní Moravě se vybralo 7 092 Kč. Upřímné díky všem, kdo přispěli v této i v předchozí sbírce zajištěné obecním úřadem.