Bohoslužby 11. 7. - 18. 7. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
11.7.21 
15. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Ignáce Dostálkovy a živou a zemřelou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Drgáčovu, zemřelého Jaromíra Šůstka, živou a zemřelou rodinu Maňáskovu a Dubovu
Pondělí
12.7.21
       
Úterý
13.7.21
  Babice 15:00 Pohřeb paní Vlasty Kratochvílové
Středa
14.7.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
15.7.21
PA Bonaventura Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
16.7.21
  Babice 18:00 Za dar zdraví pro nemocné a ochranu pro celou rodinu
Sobota
17.7.21
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
18.7.21 
16. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Stanislava Gablase, zemřelé rodiče z obou stran a zemřelou rodinu Šebestů
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Kolaříkovy a Bereckovy a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby zúčastní více než 10 osob; dezinfekce rukou
 • Po dohodě duchovních správců budou do začátku srpna ohlášky připravovány společně pro všechny tři farnosti.
 • Prosím, nadále doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají.
 • Dnes v našich farnostech proběhne sbírka na pomoc lidem na jižní Moravě, které postihla přírodní katastrofa. Za všechny dary upřímné díky!
 • Ve středu 14. 7. v 17:00 h slouží v Huštěnovicích mši sv. novokněz P. Michal Staufčík.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi.

 

Babice

 • K 1. 7. 2021 se administrátorem naší farnosti stal P. Stanislav Matyáš (tel. 732 592 457), který k nám bude dojíždět z Huštěnovic. Důvodem ke změně je zdravotní stav o. Tomáše. Prosím, doprovázejme oba naše kněze modlitbou.

 

Spytihněv

 • Kdo by chtěl ve Spytihněvi očesat třešně na farní zahradě, ať se domluví (např.) s akolytou Jiřím Sedlářem.
 • S předstihem: Návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek 5. srpna 2021 od 9:00 h.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.