Bohoslužby 4. 7. - 11. 7. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
4.7.21 
14. neděle v mezidobí Babice 09:00
ZMĚNA
Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Jiřinu Tomaštíkovou, manžela, syna a živou a zemřelou rodinu Tomaštíkovu, Hnatyšanovu a Řezníčkovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Františku Horníčkovu a za Boží požehnání pro živou rodinu
Pondělí
5.7.21
SL Cyril a Metoděj      
Úterý
6.7.21
       
Středa
7.7.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
8.7.21
  Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
9.7.21
  Babice 18:00 Na poděkování za službu P. Tomáše s prosbou o požehnání pro službu P. Stanislava
Sobota
10.7.21
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
11.7.21 
15. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Ignáce Dostálkovy a živou a zemřelou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Drgáčovu, zemřelého Jaromíra Šůstka, živou a zemřelou rodinu Maňáskovu a Dubovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby zúčastní více než 10 osob; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou
  • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
  • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
  • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
  • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
  • Za týden v našich farnostech proběhne sbírka na pomoc lidem na jižní Moravě, které postihla přírodní katastrofa.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • K 1. 7. 2021 se administrátorem naší farnosti stal P. Stanislav Matyáš, který k nám bude dojíždět z Huštěnovic. Důvodem ke změně je zdravotní stav o. Tomáše. P. Stanislav se do svých nových farností přestěhuje v průběhu nadcházejícího týdne. Prosím, doprovázejme oba naše kněze modlitbou.

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.