Bohoslužby 20. 6. -27. 6. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
20.6.21 
12. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelou Marii Maňáskovou, zemřelého manžela, zemřelého syna, zemřelého zetě a živou a zemřelou rodinu z obou stran
Spytihněv 10:00
ZMĚNA
Za farníky a prvokomunikanty
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 50 let společného života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za zemřelou rodinu a duše v očistci
Pondělí
21.6.21
PA Alois Gonzaga      
Úterý
22.6.21
       
Středa
23.6.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
24.6.21
SL Narození sv. Jana Křtitele Spytihněv 15:00 Pohřeb paní Anny Jáňové
Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
25.6.21
  Babice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Sobota
26.6.21
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
27.6.21 
13. neděle v mezidobí Babice 07:15 Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání
Spytihněv 08:45 Za Zdeňka Skříčka a živou a zemřelou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Gabryšovu a Gabrielovu a za dar zdraví pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby zúčastní více než 10 osob; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou
  • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
  • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
  • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
  • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
  • P. Jiří Zámečník, který u nás sloužil v létě 2018, srdečně zve na mši sv., při které chce poděkovat za 10 let kněžské služby a za každého z vás. Mši sv. slaví v pátek 25. června v 18:30 h ve farním kostele sv. Vavřince v Přerově. Po ní bude setkání na farní zahradě, na které jste rovněž srdečně zváni.
  • Prosíme rodiny prvokomunikantů, aby učebnice náboženství doručili na faru ve Spytihněvi.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • K 1. 7. 2021 má být jmenován administrátorem naší farnosti P. Stanislav Matyáš, který k nám bude dojíždět z Huštěnovic. Důvodem ke změně je zdravotní stav o. Tomáše.
  • Za 14 dnů oslavíme patrony naší farnosti a současně poděkujeme o. Tomášovi za jeho službu. Poutní mše sv. bude v neděli 4. 7. v 9:00 h

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.