Bohoslužby 13. 6. -20. 6. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
13.6.21 
11. neděle v mezidobí Babice 09:00
ZMĚNA
Za farníky a prvokomunikanty
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče a rodinu Horákovu
Pondělí
14.6.21
       
Úterý
15.6.21
       
Středa
16.6.21
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
17.6.21
  Babice 14:00 Pohřeb pana Antonína Babáčka
Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela, rodiče, vnuka a živou rodinu
Pátek
18.6.21
Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Kopečkovy a živou rodinu
Sobota
19.6.21
Spytihněv 08:00 Za zemřelou rodinu Zbožínkovu a Žaroských
Neděle
20.6.21 
12. neděle v mezidobí Babice 09:00 Za zemřelou Marii Maňáskovou, zemřelého manžela, zemřelého syna, zemřelého zetě a živou a zemřelou rodinu z obou stran
Spytihněv 10:00
ZMĚNA
Za farníky a prvokomunikanty
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 50 let společného života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za + rodinu a duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou
  • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
  • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
  • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
  • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
  • 1. sv. přijímání i sv. smíření proběhne v plánovaných termínech, které jsou uvedeny níže, velmi pravděpodobně s o. Tomášem
  • Prosíme rodiny prvokomunikantů, aby učebnice náboženství doručili na faru ve Spytihněvi.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Příští neděli začíná mše sv. později: 1. sv. přijímání: 20. 6., 10:00 h; sv. smíření: 19. 6., 10:00 h

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.