Bohoslužby 6. 6. - 13. 6. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
6.6.21 
10. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Josefa a Marii Čevelovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Janíkovu, Mikoškovu a Kraváčkovu
Halenkovice 10:15 Za farníky a prvokomunikanty
Pondělí
7.6.21
       
Úterý
8.6.21
       
Středa
9.6.21
  Halenkovice 18:00 Za zemřelé Antonii a Cyrila Zapletalovy a duše v očistci
Čtvrtek
10.6.21
  Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Pátek
11.6.21
SL Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Babice 18:00 Za zemřelého Josefa Čevelu, zemřelou dceru Marii a živou a zemřelou rodinu
Sobota
12.6.21
PA Neposkvrněného Srdce P. Marie Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče, manžela a sestru Marii Burýškovu
Neděle
13.6.21 
11. neděle v mezidobí Babice 09:00
ZMĚNA
Za farníky a prvokomunikanty
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Tůmovu a Lorencovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče a rodinu Horákovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • 1. sv. přijímání i sv. smíření proběhne v plánovaných termínech, které jsou uvedeny níže, velmi pravděpodobně s o. Tomášem
 • Upřímné poděkování všem, kdo sloužili ostatním přípravou a vedením májových pobožností

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Příští neděli začíná mše sv. později: 1. sv. přijímání: 13. 6., 9:00 h; sv. smíření: 12. 6., 10:00 h

 

Spytihněv

 • 1. sv. přijímání: 20. 6., 8:45 h; sv. smíření: 19. 6., 10:00 h
 • Prosíme, aby členové rady odevzdali podněty k pastorační vizi farnosti do 7. 6. 2021 panu Vítu T

 

Halenkovice

 • Prosíme, aby členové rady odevzdali podněty k pastorační vizi farnosti do 7. 6. 2021 paní Miriam L.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.