Bohoslužby 30. 5. - 6. 6. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
30.5.21 
SL Nejsvětější Trojice Babice 07:15 Na dobrý úmysl
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za Boží požehnání pro vnoučata a jejich rodiče
Pondělí
31.5.21
SV Navštívení Panny Marie      
Úterý
1.6.21
PA Justin      
Středa
2.6.21
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
3.6.21
SL Těla a krve Páně Spytihněv 17:30 Za zemřelou Bohumila Šoustala, živou a zemřelou rodinu Šoustalovu a Vyvlečkovu
Pátek
4.6.21
  Babice 18:00 Za zemřelého Vlastislava Palánka a za živou a zemřelou rodinu Palánkovu a Čevelovu
Sobota
5.6.21
PA Bonifác Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Babice 15:00 Pohřeb pana Václava Hastíka
Neděle
6.6.21 
10. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Josefa a Marii Čevelovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Janíkovu, Mikoškovu a Kraváčkovu
Halenkovice 10:15 Za farníky a prvokomunikanty

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • Slavnost Těla a krve Páně budeme slavit v neděli.6. 6. 2021
 • 1. sv. přijímání i sv. smíření proběhne v plánovaných termínech, které jsou uvedeny níže, velmi pravděpodobně s o. Tomášem

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • 1. sv. přijímání: 13. 6., 9:00 h; sv. smíření: 12. 6., 10:00 h
 • Sbírka na círk. školství činila 7 790 Kč

 

Spytihněv

 • 1. sv. přijímání: 20. 6., 8:45 h; sv. smíření: 19. 6., 10:00 h
 • Sbírka na círk. školství činila 5 568 Kč.
 • Prosíme, aby členové rady odevzdali podněty k pastorační vizi farnosti do 7. 6. 2021 panu Vítu T

 

Halenkovice

 • 1. sv. přijímání: 6. 6., 10:15 h; sv. smíření: 5. 6., 10:00 h
 • Sbírka na círk. školství činila 3 012 Kč
 • Prosíme, aby členové rady odevzdali podněty k pastorační vizi farnosti do 7. 6. 2021 paní Miriam L.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.