Bohoslužby 21. 3. - 28. 3. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
21.3.21 
5. postní Babice 07:15 Za muže farnosti
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Marii Riedlovou, jejího zetě, rodiče, bratry a živou rodinu
Pondělí
22.3.21
       
Úterý
23.3.21
       
Středa
24.3.21
ze slavnosti  Halenkovice 17:00 Za děti a kmotřence
Čtvrtek
25.3.21 
SL Zvěstování Páně Spytihněv 17:30 Na úmysl dárce
Pátek
26.3.21
ze slavnosti Babice 18:00 Za zemřelého Vladimíra Řezníčka, za duše v očistci a za živou rodinu
Sobota
27.3.21.
  Spytihněv 08:00 Na jistý dobrý úmysl
Spytihněv 10:00 velikonoční svatá zpověď
Babice 15:00 velikonoční svatá zpověď
Neděle
28.3.21 

6. postní

Květná neděle

Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Čevelu, zemřelé rodiče, zemřelé sourozence a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče a za zemřelou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • O víkendu ze soboty 27. na neděli 28. března se mění čas.
 • Na Květnou neděli se budou žehnat kočičky
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí deseti procent míst k sezení, společně se nezpívá. Bohoslužeb se lze zúčastnit i mimo svou vesnici (z Kudlovic lze přijít do Babic, vezměte s sebou náležité potvrzení.)
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Křížové cesty + adorace s požehnáním vždy v neděli ve 14:00 h. V neděli 21. 3. pěší pouť z kostela po požehnání k soše sv. Josefa u Kudlovic na katastru ještě babickém.
 • Velikonoční svatá zpověď bude v sobotu 27. března v 15:00 hodin.

 

Spytihněv

 • Křížové cesty budou ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.
 • Velikonoční svatá zpověď bude v sobotu 27. března v 10:00 hodin.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Křížové cesty vždy ve středu v 16:30 a v neděli v 15:00.

 

Namísto nedělní sbírky lze zaslat dary farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.