Bohoslužby 14. 3. - 21. 3. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
14.3.21 
4. postní Babice 07:15 Za zemřelou a živou rodinu Koerberovu a duše v očistci
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Štěpaníkovu, Skácelovu a dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
15.3.21
  Spytihněv 15:00 Pohřební mše svatá
Úterý
16.3.21
       
Středa
17.3.21
  Halenkovice 17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a za zemřelé rodiče Jurčíkovy a za zemřelou Marii Kočvarovu
Čtvrtek
18.3.21 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelé a živé členy ŽR a jejich rodiny
Pátek
19.3.21
SL Josef Halenkovice 17:00 Za zemřelé a živé muže naší farnosti
Babice 18:00 Za rodiče Šeděnkovy a Maňáskovy, jejich zetě a vnuka
Sobota
20.3.21.
  Spytihněv 08:00 Za zemřelého Josefa Valentu, za zemřelou manželku a za duše v očistci
Neděle
21.3.21 
5. postní Babice 07:15 Za muže farnosti
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Marii Riedlovou, jejího zetě, rodiče, bratry a živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Do Svaté země (pochopitelně) neletíme ani v náhradním termínu – duben 2021. Poukazy bude cestovka proplácet od září roku 2021, výjimečným případům i dříve, je však nutno se připomenout (nad 65 let, nezaměstnaní, na mateřské, samoživitelé, invalidní)
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí deseti procent míst k sezení, společně se nezpívá. Bohoslužeb se lze zúčastnit i mimo svou vesnici (z Kudlovic lze přijít do Babic, vezměte s sebou náležité potvrzení.)
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • Křížové cesty + adorace s požehnáním vždy v neděli ve 14:00 h. V neděli 21. 3. pěší pouť z kostela po požehnání k soše sv. Josefa u Kudlovic na katastru ještě babickém.

 

Spytihněv

  • Křížové cesty budou ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Křížové cesty vždy ve středu v 16:30 a v neděli v 15:00.

 

Namísto nedělní sbírky lze zaslat dary farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.