Bohoslužby 28. 2. - 7. 3. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
28.2.21 
2. postní Babice 07:15 Za zemřelého Jana Grebeně, syna a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Na poděkování za uzdravení vnuka
Halenkovice 10:15 Za rodinu Janečkovu, dar zdraví, dar víry a za duše v očistci
Pondělí
1.3.21
       
Úterý
2.3.21
  Kudlovice 17:00 Mše svatá a návštěva nemocných
Středa
3.3.21
  Halenkovice 17:00 Za rodinu Matulovu, Rakovu,Vojtkovu a za duše v očistci
Čtvrtek
4.3.21 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého manžela, syna a vnuka
Pátek
5.3.21 
  Babice 18:00 Za zemřelé Ludmilu a Františka Vrankovy, rodiče a živou rodinu
Sobota
6.3.21.
  Spytihněv   Mše sv. není, úmysl přesunut na 13. 3. 2021. (Za + manžela, + rodiče a za + rodinu)
Neděle
7.3.21 
3. postní Babice 07:15 Na poděkování za dožití 75 let s prosbou o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Kalivodovy, bratry Antonína, Václava a za duše v očistci

POKUD NEBUDE OD PONDĚLÍ VŠECHNO JINAK, TAK:

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Haléř sv. Petra BA 4710 Kč, SP 8715 Kč, HA 3627 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Návštěva nemocných v pátek od 8.00 hod.
 • Křížové cesty + adorace s požehnáním vždy v neděli ve 14:00 h

 

Spytihněv

 • Návštěva nemocných ve středu od 9.00 hod.
 • Křížové cesty budou ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Křížové cesty vždy v neděli v 15:00.

 

Namísto nedělní sbírky lze zaslat dary farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.