Bohoslužby 6. 9. - 13. 9 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
6.9.20 
23. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za farníky s poděkováním za úrodu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče
Pondělí
7.9.20
       
Úterý
8.9.20
SV Narození PM      
Středa
9.9.20
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova
Čtvrtek
10.9.20
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše svatá za Stanislava Beránka
Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova
Pátek
11.9.20
  Babice 18:00 Bohoslužba slova
Sobota
12.9.20
  Spytihněv 08:00 Za členy živého růžence
Neděle
13.9.20 
24. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Bronislava Maňáska a zemřelé rodiče
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Hasonovy, za syna, dceru a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

  • v neděli 6. 9. 2020 bude odpoledne na farní zahradě den farnosti.

 

Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
  • Používáme roušky při shromáždění nad 100 lidí.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468 a v následujících dnech také P. Kamila Obra, tel. 731 621 205.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!