Bohoslužby 31. 8. - 6. 9. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
30.8.20 
22. mezidobí Babice 07:15 Za školní mládež
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Ludmilu a Vlastimila Čevorovy, zemřelé syny Františka a Miroslava a za dar zdraví
Pondělí
31.8.20
       
Úterý
1.9.20
       
Středa
2.9.20
  Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova
Čtvrtek
3.9.20
PA Řehoř Veliký Spytihněv 17:30 Bohoslužba není!!!
Pátek
4.9.20
  Babice 18:00 Bohoslužba slova
Sobota
5.9.20
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova
Neděle
6.9.20 
23. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za farníky s poděkováním za úrodu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 30. srpna bude ve všech farnostech požehnání aktovek, batůžků, brašen… a požehnání do nového školního roku, v Babicích bude po mši sv. KAFARA.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

  • v neděli 6. 9. 2020 bude odpoledne na farní zahradě den farnosti.

 

Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
  • Používáme roušky při shromáždění nad 100 lidí.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468 a v následujících dnech také P. Kamila Obra, tel. 731 621 205.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!