Bohoslužby 2. 2. - 9. 2. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
2.2.20 
SV Uvedení Páně do chrámu Babice 07:15 Za ženy farnosti
Spytihněv 08:45 Na poděkování za 80 let života, za zemřelého manžela, dceru, dvoje rodiče a rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Sklenaříkovu a Poláškovu
Pondělí
3.2.20
       
Úterý
4.2.20
     
Středa
5.2.20 
PA Agáta Halenkovice 17:00 Na aktuální úmysl modliteb za nejmenší, za věrnost a horlivost trvalých jáhnů
Čtvrtek
6.2.20
PA Pavel Miki a druhové Spytihněv 17:30 Za zemřelého Aloise Psotku, za zemřelou a živou rodinu
Pátek
7.2.20
Babice 18:00 Za zemřelého Antonína Čevelu, sestru Marii, snachu Miroslavu, rodiče z obou stran a celou živou rodinu
Sobota
8.2.20
Spytihněv 08:00 Za členy živého růžence
Neděle
9.2.20 
5. mezidobí
Pomazání nemocných
Babice 07:15 Za zemřelého Josefa a Marii Bříšťalovy, sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé a živé dobrodince
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 2. února bude po každé mši svaté svatoblažejské požehnání.
  • V neděli 9. února se bude při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných.
  • V neděli 16. února si s sebou do kostela přineste propisku – pro volby jednoho člena ekonomické rady.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Spytihněv

  • Kdo bude psát farní kroniku od 1. 1. 2020? (paní Marie K. po 15. letech – za což jí přináleží velké poděkování – z osobních důvodů s touto službou pro farnost končí.) Přihlaste se, prosím, u P. Tomáše.

 

Halenkovice

  • Středeční mše sv. jsou v zimním období na faře.