Bohoslužby 23. 8. - 30. 8. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
23.8.20 
21. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Vlastu a Stanislava Batůškovy, za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Kučerovy a Ulmanovy a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
24.8.20
SV Bartoloměj      
Úterý
25.8.20
       
Středa
26.8.20
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela, zemřelou Františku, za rodiče z obou stran, prosba o Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci
Spytihněv 15:00 Pohřební mše svatá
Čtvrtek
27.8.20
PA Monika Spytihněv 17:30 Za zemřelého Aloise Psotku, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 15:00 Pohřební mše svatá
Pátek
28.8.20
PA Augustin Babice 18:00 Za zemřelé Marii a Josefa Maňáskovy a za živou rodinu
Sobota
29.8.20
PA Umučení Jana Křtitele Spytihněv 08:00  
Spytihněv 10:00 Svatý křest
Neděle
30.8.20 
22. mezidobí Babice 07:15 Za školní mládež
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Ludmilu a Vlastimila Čevorovy, zemřelé syny Františka a Miroslava a za dar zdraví

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Velké poděkování všem, kteří se ve Spytihněvi podíleli na přípravě oslavy Nanebevzetí PM a na občerstvení na farní zahradě.
  • V neděli 30. srpna bude ve všech farnostech požehnání aktovek, batůžků, brašen… a požehnání do nového školního roku, v Babicích bude po mši sv. KAFARA.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
  • Používáme roušky při shromáždění nad 100 lidí.

Ve spolupráci s nadačním fondem Credo zveme na dvouhodinový motivační workshop o Božím slově, který proběhne v sobotu 29. srpna dopoledne ve Zlíně v sále na Regině. Program povede odbornice na kulturu mluveného slova Martina Pavlíková z Arcibiskupství olomouckého. Je určen především pro lektory, ale i pro všechny, kdo chtějí lépe číst Boží slovo. Přihlášky jsou na webu Creda.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!