Bohoslužby 2. 8. - 9. 8. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
2.8.20 
18. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Jiřinu a Pavla Maňáskovy, za zemřelé Marii a Josefa Podlasovy a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Františku Maňáskovou a duše v očistci
Pondělí
3.8.20
       
Úterý
4.8.20
PA Jan MariaVianey Halenkovice 18:00 Mše svatá (o. Pavel K.)
Středa
5.8.20
  Halenkovice   Mše svatá není!!!
Čtvrtek
6.8.20
SV Proměnění Páně Spytihněv 17:30 Mše svatá a novokněžské požehnání (o. Josef H.)
Pátek
7.8.20
  Babice 18:00 Mše svatá
Sobota
8.8.20
PA Dominik Spytihněv 08:00 Mše svatá
Neděle
9.8.20 
19. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Čevelovy, syny, snachu, zetě a vnučku
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Skácelovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
  • Používáme roušky při shromáždění nad 100 lidí.
  • Ve čtvrtek v 17:30 h bude ve Spytihněvi mše svatá a novokněžské požehnání – o. Josef Hovád.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

  • Občanské sdružení pro výstavbu kaple v Kudlovicích prosí o finanční pomoc.
  • Sbírka v kostele v Babicích činila 37 000 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Peníze budou použity na zhotovení oltáře, obětního stolu apod.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468, v tomto týdnu popř. i o. Kamila Obra, tel. 731 621 205.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!