Bohoslužby 25. 10. - 1. 11. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
25.10.20 
30. mezidobí Babice ????? Za zemřelé rodiče Škarpovy, jejich 6 synů a celou rodinu
Spytihněv ????? Na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
Halenkovice ????? Za farníky
Pondělí
26.10.20
       
Úterý
27.10.20
       
Středa
28.10.20
SV Šimon a Juda, apošt. Halenkovice ????? Za zemřelého tatínka
Čtvrtek
29.10.20
  Spytihněv ????? Za zemřelého manžela a dceru
Pátek
30.10.20
  Babice ????? Za zemřelé Martina a Jaromíru Bartošíkovy, zetě, sourozence a rodiče z obou stran
Sobota
31.10.20
  Spytihněv ????? Za zemřelé a živé členy živého růžence a jejich rodiny
Neděle
1.11.20 
SL Všech svatých Babice ????? Za zemřelé Cyrila Bilavčíka, manželku Marii a dceru Ludmilu
Spytihněv ????? Za farníky
Halenkovice ????? Za P. Vojtěcha Vičánka, za rodinu Juřenovu a Vičánkovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • KVŮLI PANDEMII JE MOŽNÉ (DO 3. 11. 2020) BOHOSLUŽBY ODSLOUŽIT BEZ ÚČASTI VĚŘÍCÍCH JEN PO OSOBNÍ DOMLUVĚ (NEJLÉPE TELEFONICKY: 736 448 468), NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM.
  • Svátost smíření je možné domluvit osobně.
  • Dušičkové pobožnosti se do 3. 11. 2020 neuskuteční.
  • Náboženství až do 3. 11. 2020 není.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.