Bohoslužby 18. 10. - 25. 10. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
18.10.20 
29. mezidobí
misijní neděle
Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka a rodiče z obou stran
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Janečkovy a dceru
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Janečkovu a Kodrlovu
Pondělí
19.10.20
       
Úterý
20.10.20
       
Středa
21.10.20
  Halenkovice ????? Za zemřelé rodiče, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
22.10.20
  Spytihněv ????? Za zemřelého Stanislava Jakubíka, za zemřelou a živou rodinu Jakubíkovu a Šestákovu a za duše v očistci
Pátek
23.10.20
  Babice ????? Za zemřelé Františka a Ludmilu Vrankovy a živou rodinu
Sobota
24.10.20
  Spytihněv ????? Není mše svatá
Neděle
25.10.20 
30. mezidobí Babice ????? Za zemřelé rodiče Škarpovy, jejich 6 synů a celou rodinu
Spytihněv ????? Na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
Halenkovice ????? Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • KVŮLI PANDEMII JSOU BOHOSLUŽBY MOŽNÉ PŘI DODRŽENÍ STÁTNÍCH NAŘÍZENÍ JEN PO OSOBNÍ DOMLUVĚ DEN PŘEDEM (NEJLÉPE PO TELEFONU: 736 448 468).
  • Nezpíváme. Máme všichni roušky. Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikujeme ruce. Nepoužíváme svěcenou vodu, znamení kříže lze vykonat nad kropenkou. Není pozdravení pokoje. Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku.
  • Náboženství až do 2. 11. 2020 není.
  • V neděli 18. října se slaví misijní neděle bez misijní sbírky.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • V neděli 18. října se slaví výročí posvěcení kostela.
  • V pátek 25. 10. 2020 nebude po mši svaté setkání farní rady na faře.

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka. A také je potřeba posílit skupinu uklízeček.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.