Bohoslužby 27. 12. 2020 - 3. 1. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
27.12.20 
SV Svatá rodina Babice 07:15 Za zemřelé Růženu a Josefa Kobíkovy a celou živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní, prosba o dar víry a zdraví pro celou rodinu
Pondělí
28.12.20
SV Svatých Mláďátek      
Úterý
29.12.20
       
Středa
30.12.20
       
Čtvrtek
31.12.20 
Silvestr Babice 16:30 Bohoslužba slova a adorace
Pátek
1.1.21 
SL PM Matky Boží Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Hasoňovy a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Na úmysl dárce
Sobota
2.1.21.
PA Basil Vel. a Řehoř Naziánský Spytihněv 08:00 Za uzdravení nemocné maminky a prosba o Boží požehnání pro celou rodinu
Neděle
3.1.21 
Mše sv. ze Zjevení Páně Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15  

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Při mši svaté na svátek Svaté rodiny bude obnova manželských slibů.
  • 1. ledna na závěr každé mše svaté bude požehnání do nového občanského roku.
  • 3. ledna v neděli bude při každé mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.