Bohoslužby 6. 12. - 13. 12. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
6.12.20 
2. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Aloise Maňáskovy a celou živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví a víry pro živou rodinu
Pondělí
7.12.20
PA Ambrož      
Úterý
8.12.20
SL PM Imaculatae Kudlovice 17:00 Mše svatá a návštěva nemocných
Středa
9.12.20
  Halenkovice 17:00 Za zemřelé rodiče, manžela, sestru, švagra, duše v očistci, prosba o Boží požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
10.12.20
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou Annu Valentovu, za zemřelého manžela, za duše v očistci a za živou rodinu
Pátek
11.12.20
  Babice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Retlovu a Vojtíkovu a duše v očistci
Sobota
12.12.20
  Spytihněv 07:00
!!!!!
Za zemřelého manžela a živou rodinu Janečkovu
Neděle
13.12.20 
3. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelé manžele Snopkovy, za manžele Rajmicovy, za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Manciakovu a Zapletalovu a prosba o dar zdraví pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 30 procent míst k sezení, společně se nezpívá.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • Ve čtvrtek 10. 12. 2020 bude návštěva nemocných od 9:00 h a v pátek 11. 12. 2020 od 8:00 h.

 

Spytihněv

  • V úterý 8. 12. 2020 od 9:00 h bude návštěva nemocných.
  • Farnost Spytihněv má webové stránky: spytihnev-farnost.webnode.cz A na nich se můžete každou neděli zapojit (děti i rodiče) do adventního kalendáře, můžete zaslat i fota nebo krátké video na email scholy.
  • <12. prosince v 7:00 h rorátní mše svatá bez snídaně na faře

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.