Bohoslužby 29. 11. - 6. 12. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
29.11.20 
1. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelou a živou rodinu Klajnovu, Koudelníčkovu a Bartošovu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
30.11.20
SV Ondřej apoštol      
Úterý
1.12.20
  Halenkovice 13:00 Pohřební mše svatá
Středa
2.12.20
  Halenkovice 17:00 Za zemřelou rodinu Zlámalovu
Čtvrtek
3.12.20
PA František Xaverský Spytihněv 17:30 Za zemřelou Františku Schubertovu, manžela, 2 syny a rodiče Ciranovy
Pátek
4.12.20
  Babice 18:00 Za zemřelého Luboslava Bednaříka, bratra, švagra a rodiče z obou stran
Sobota
5.12.20
  Spytihněv 07:00 Na daný úmysl
Neděle
6.12.20 
2. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Aloise Maňáskovy a celou živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví a víry pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • V neděli 29. 11. bude při každé mši svaté žehnání adventních věnců.
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby odsloužit od pondělí s účastí 20-ti věřících.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Farnost Spytihněv má nové webové stránky: spytihnev-farnost.webnode.cz
 • 3. prosince mše svatá nejen pro děti s mikulášskou nadílkou. (Není sv. Mikuláš v karanténě?)
 • 5. prosince v 7:00 h rorátní mše svatá bez snídaně na faře

 

Halenkovice

 • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.
 • 2. prosince mše svatá nejen pro děti s mikulášskou nadílkou. (Není sv. Mikuláš v karanténě?)

 

Kudlovice

 • Po rodinách bude putovat socha Panny Marie Fatimské, napište se na seznam vzadu v kostele.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.