Bohoslužby 15. 11. - 22. 11. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
15.11.20 
33. mezidobí Babice

Ano

Za farníky
Spytihněv ????? Za zemřelou a živou rodinu Matuchovu, Okénkovu a duše v očistci
Halenkovice ????? Za děti a vnuky, za dožitých 70 a 65 let, na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
Pondělí
16.11.20
       
Úterý
17.11.20
PA Alžběta Uherská      
Středa
18.11.20
  Halenkovice ano Prosba o Boží požehnání, dary sv. Ducha a úspěchy ve studiu pro studenty po celý školní rok
Čtvrtek
19.11.20
  Spytihněv ano Na jistý úmysl
Pátek
20.11.20
  Babice ????? Za zemřelé rodiče Ingrovy, zemřelé syny, zetě a za živou rodinu
Sobota
21.11.20
PA Zasvěcen PM v Jeruzalémě Spytihněv ????? Za zemřelého manžela a prosba o Boží požehnání
Neděle
22.11.20 
34. mezidobí
SL Ježíše Krista Krále
Babice

?????

Za zemřelého Jiřího Hubáčka a zemřelou a živou rodinu Hubáčkovu a Boudovu
Spytihněv ano Za farníky
Halenkovice ????? Za zemřelé rodiče Čevorovy, rodiče z obou stran, za Františku Slavíkovou a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby odsloužit bez účasti věřících jen po osobní domluvě (nejlépe telefonicky: 736 448 468) nejpozději den předem.
  • Pro získání odpustků pro duše v očistci v měsíci listopadu – viz instrukce z Říma a stručné shrnutí o. Tomáše.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Máme nové webové stránky, díky Anežce J.: spytihnev-farnost.webnode.cz

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.