Bohoslužby 8. 11. - 15. 11. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
8.11.20 
32. mezidobí Babice ????? Za rodinu Vráblíkovu a na poděkování za dožití 81 let
Spytihněv ????? Za zemřelé Aloise Tomaštíka, za rodiče, za zemřelé z rodiny Tomaštíkovy, Řezníčkovy, Hnatyšanovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Halenkovice Ano Za zemřelého manžela, zemřelé rodiče z obou stran a prosba o dar zdraví pro celou živou rodinu
Pondělí
9.11.20
SV Posvěení Lateránské baziliky      
Úterý
10.11.20
PA Lev Veliký      
Středa
11.11.20
PA Martin Halenkovice ano Za děti a kmotřence
Čtvrtek
12.11.20
PA Josafat Spytihněv ?????  
Pátek
13.11.20
PA Anežka Babice ?????  
Sobota
14.11.20
  Spytihněv ?????  
Neděle
15.11.20 
33. mezidobí Babice ano Za farníky
Spytihněv ????? Za zemřelou a živou rodinu Matuchovu, Okénkovu a duše v očistci
Halenkovice ????? Za děti a vnuky, za dožitých 70 a 65 let, na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • PŘIPOMÍNKA RODIČŮM DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ (NA SV. KŘEST): KDO JEŠTĚ NEPOSKYTL EMAILOVOU ADRESU, AŤ TAK UČINÍ, PROSÍM, CO NEJDŘÍVE.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby odsloužit bez účasti věřících jen po osobní domluvě (nejlépe telefonicky: 736 448 468) nejpozději den předem.
  • Pro získání odpustků pro duše v očistci v měsíci listopadu – viz instrukce z Říma a stručné shrnutí o. Tomáše.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.