Bohoslužby 1. 11. - 8. 11. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
1.11.20 
SL Všech svatých Babice ????? Za zemřelé Cyrila Bilavčíka, manželku Marii a dceru Ludmilu
Spytihněv ????? Za farníky
Halenkovice ano Za P. Vojtěcha Vičánka, za rodinu Juřenovu a Vičánkovu
Pondělí
2.11.20
„Dušiček“      
Úterý
3.11.20
       
Středa
4.11.20
PA Karel Boromejský Halenkovice ano Za zemřelé rodiče a příbuzné z obou stran a za duše v očistci
Čtvrtek
5.11.20
  Spytihněv ????? Za zemřelou Emilii Pisarovskou, za zemřelé rodiče Rudecké a syna
Pátek
6.11.20
  Babice ????? Za zemřelou rodinu Hudcovu a Šafaříkovu
Sobota
7.11.20
  Spytihněv ????? Za zemřelé Jarmilu Píštkovu a syna
Neděle
8.11.20 
32. mezidobí Babice ????? Za rodinu Vráblíkovu a na poděkování za dožití 81 let
Spytihněv ????? Za zemřelé Aloise Tomaštíka, za rodiče, za zemřelé z rodiny Tomaštíkovy, Řezníčkovy, Hnatyšanovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Halenkovice ????? Za zemřelého manžela, zemřelé rodiče z obou stran a prosba o dar zdraví pro celou živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • KVŮLI PANDEMII JE MOŽNÉ (DO 3. 11. 2020) BOHOSLUŽBY ODSLOUŽIT BEZ ÚČASTI VĚŘÍCÍCH JEN PO OSOBNÍ DOMLUVĚ (NEJLÉPE TELEFONICKY: 736 448 468), NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM.
  • Svátost smíření je možné domluvit osobně.
  • Dušičkové pobožnosti se letos neuskuteční, pro získání odpustků pro duše v očistci – viz instrukce z Říma.
  • Dětem, které se připravují na 1. sv. přijímání (na sv. křest) budu zasílat pracovní listy. Kdo ještě neposkytl emailovou adresu, ať tak učiní co nejdříve.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.