Bohoslužby 19. 1. - 26. 1. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
19.1.20 
2. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Vladimíra Botka a stařečky z obou stran
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a dvoje rodiče
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
20.1.20
       
Úterý
21.1.20
PA Anežka Římská      
Středa
22.1.20 
  Halenkovice 17:00 Za zemřelé rodiče, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
23.1.20
  Spytihněv 17:30  
Pátek
24.1.20
PA František Saleský Babice 18:00 Na poděkování za dožití 80 let a prosba o další Boží ochranu
Sobota
25.1.20
SV Obrácení sv. Pavla Spytihněv 08:00  
Neděle
26.1.20 
3. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za Zemřelé rodiče Řemenovské, sestru a duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Informativní setkání pro účastníky poutě do Sv. země a krátké promítání (pro představu, co nás čeká) bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 h na faře ve Spytihněvi.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • V pátek 24. ledna bude po mši svaté setkání farní rady.

 

Spytihněv

  • Tříkrálová sbírka činila 65 424 Kč.
  • Ve čtvrtek 23. ledna bude po mši svaté setkání farní rady.

 

Halenkovice

  • Tříkrálová sbírka činila 66 715 Kč.
  • Prosím o materiály (fota, ústní svědectví, plány…) z historie oprav fary v Halenkovicích.
  • Ve středu 22. ledna bude po mši svaté setkání farní rady.