Bohoslužby 12. 1. - 19. 1. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
12.1.20 
SV Křtu Páně Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Františka Talaše, za zemřelou a živou rodinu Talašovu a duše v očistci
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro rodinu Kalivodovu, Soukupovu, Valentovu a Brayeovu
Pondělí
13.1.20
       
Úterý
14.1.20
 
Středa
15.1.20 
  Halenkovice 17:00 Za nenarozené děti a ochranu lidského života
Čtvrtek
16.1.20
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou a živou rodinu Šoustalovu a Vyvlečkovu
Pátek
17.1.20
PA Antonín Veliký Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Kopečkovy a duše v očistci
Sobota
18.1.20
PA PM Matka jednoty kř. Spytihněv 08:00 Za zemřelou a živou rodinu Husákovu a Gieslovu
Neděle
19.1.20 
2. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Vladimíra Botka a stařečky z obou stran
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a dvoje rodiče
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Informativní setkání pro účastníky poutě do Sv. země a krátké promítání (pro představu, co nás čeká) bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 h na faře ve Spytihněvi.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • Tříkrálová sbírka činila 53 392 Kč.
  • V pondělí 13. ledna v 17:00 h bude tradiční setkání farníků na obecním úřadě.
  • V pátek 24. ledna bude po mši svaté setkání farní rady.

 

Kudlovice

  • Tříkrálová sbírka činila 33 895 Kč.

 

Spytihněv

  • V úterý 14. ledna v 17:00 h(?) bude tradiční setkání na faře.
  • Ve čtvrtek 23. ledna bude po mši svaté setkání farní rady.

 

Halenkovice

  • Prosím o materiály (fota, ústní svědectví, plány…) z historie oprav fary v Halenkovicích.
  • Ve středu 22. ledna bude po mši svaté setkání farní rady.