Bohoslužby 29. 12. 2019 - 5. 1. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
29.12.19 
SV Svaté rodiny Babice 07:15 Za rodiče Kobíkovy a celou zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za manžele a rodiny ve farnosti
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 76 let života, za prokázaná dobrodiní, s prosbou o BP do dalších let
Pondělí
30.12.19
       
Úterý
31.12.19
  Babice 17:00 Požehnání na závěr obč. roku
Středa
1.1.20 
SL Matky Boží PM Babice 07:15 Ještě volný úmysl
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za mír v srdcích a mezi národy celého světa
Čtvrtek
2.1.20
PA Basil Veliký a Řehoř Nazianský     Mše svatá není
Pátek
3.1.20
  Babice 18:00 Ještě volný úmysl, požehnání koledníkům
Sobota
4.1.20
  Spytihněv 08:00 Za zemřelého bratra a živou rodinu Janíkovu, požehnání koledníkům
Neděle
5.1.20 
SL Zjevení Páně Babice 07:15 Ještě volný úmysl
Spytihněv 08:45 Za zemřelou rodinu Hasoňovu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 29. prosince (svátek Svaté rodiny) budou mše svaté s obnovou manželských slibů, ve Spytihněvi a Halenkovicích i požehnání na závěr občanského roku.
  • V neděli 5. Ledna se bude při mších svatých žehnat voda, kadidlo, křída a zlaté předměty.
  • Informativní setkání pro účastníky poutě do Sv. země a krátké promítání (pro představu, co nás čeká) bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 h na faře ve Spytihněvi.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • Kafara bude poslední neděli v prosinci. V sobotu je tříkrálová sbírka.

 

Kudlovice

  • V sobotu je tříkrálová sbírka.

 

Spytihněv

  • V sobotu při mši svaté žehnání křídy, na závěr mše svaté požehnání koledníkům a po ní tříkrálová sbírka po vesnici.

 

Halenkovice

  • V sobotu po vesnici tříkrálová sbírka.
  • Prosím o materiály (fota, ústní svědectví, plány…) z historie oprav fary v Halenkovicích.