Bohoslužby 24. 5. - 31. 5. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
24.5.20 
7. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelé Josefa a Marii Čevelovy, zemřelé sourozence, zemřelou rodinu Laholovu a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Na poděkování PB za 80 let života, za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
25.5.20
7. velikonoční      
Úterý
26.5.20
7. velikonoční      
Středa
27.5.20
7. velikonoční Halenkovice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Jurčíkovu, Němcovu a Kalivodovu
Čtvrtek
28.5.20
7. velikonoční Spytihněv 17:30  
Pátek
29.5.20
7. velikonoční Babice 18:00 Za zemřelé Miladu a Vincence Bartošíkovy a Františka a Hanu Hastíkovy
Sobota
30.5.20
7. velikonoční Spytihněv 08:00  
Halenkovice   Křest
Neděle
31.5.20 
SL Seslání Ducha sv. Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Naděždu a Jana Zetochovy a jejich rodiče
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela. Vratislava Skácela, za rodiče Skácelovy a Gabrhelíkovy, za celou zemřelou rodinu, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Počet všech účastníků bohoslužby je nejvíce 100 (od 11.5.2020).
  • Rozestupy mezi lidmi jsou minimálně 2 metry (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku. Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku. Bohoslužba se zbytečně neprodlužuje, pozdržíme se tudíž adorací a májových pobožností. Májové čtení ke sv. Janu Sarkandrovi je přístupné na farních webových stránkách. Pravidelná návštěva nemocných se nadále ruší. Charity prosí o přinesení pokladniček, postní almužny.
  • Naši farníci mají nadále dispens (zproštění) od povinnosti na účasti na nedělní mši svaté až do odvolání, tudíž není nutno se z toho zpovídat jako ze zaviněné plně vědomé neúčasti, jinými slovy jako z těžkého hříchu.
    Vřele se doporučuje pasivní účast na nedělní mši svaté skrze média (radio Proglas, televize NOE, obojí je i na internetu.) Nově jsou na našich webových stránkách podněty k soukromé modlitbě doma (duchovní svaté přijímání, litanie …)
  • Věřící mají dispens od dalších 2 církevních přikázání – přijmout Eucharistii alespoň 1x v roce v době velikonoční a přijmout sv. smíření alespoň 1x do roka. Až budou vhodné podmínky, uskuteční se odložená příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Na požádání je možné jednotlivě sjednat sv. smíření i nyní, za dodržení vládních nařízení, popř. se nabízí možnost dokonalé lítosti nad hříchy.
  • Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468. Zůstáváme spojeni v modlitbě.
  • Křesťanská naděje neumírá, proměňuje se v jistotu Lásky!
  • Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!