Bohoslužby 17. 5. - 24. 5. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.5.20 
6. neděle velikonoční Babice 07:15 Ještě volný úmysl
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Alenu Juřenovou, za rodinu Juřenovu a Vičánkovu
Pondělí
18.5.20
6. velikonoční      
Úterý
19.5.20
6. velikonoční      
Středa
20.5.20
Ze SL Nanebevstoupení Páně Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela, Františku, rodiče z obou stran, za živou rodinu
Čtvrtek
21.5.20
SL Nanebevstoupení Páně Spytihněv 17:30  
Pátek
22.5.20
Ze SL Nanebevstoupení Páně Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Šumíčkovy a jejich zemřelé syny Ignáce, Františka a duše v očistci
Sobota
23.5.20
6. velikonoční Spytihněv 08:00  
Neděle
24.5.20 
7. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelé Josefa a Marii Čevelovy, zemřelé sourozence, zemřelou rodinu Laholovu a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Na poděkování PB za 80 let života, za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za farníky

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Počet všech účastníků bohoslužby je nejvíce 100 (od 11.5.2020).
  • Rozestupy mezi lidmi jsou minimálně 2 metry (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku. Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku. Bohoslužba se zbytečně neprodlužuje, pozdržíme se tudíž adorací a májových pobožností. Májové čtení ke sv. Janu Sarkandrovi je přístupné na farních webových stránkách. Pravidelná návštěva nemocných se nadále ruší. Charity prosí o přinesení pokladniček, postní almužny.
  • Naši farníci mají nadále dispens (zproštění) od povinnosti na účasti na nedělní mši svaté až do odvolání, tudíž není nutno se z toho zpovídat jako ze zaviněné plně vědomé neúčasti, jinými slovy jako z těžkého hříchu.
    Vřele se doporučuje pasivní účast na nedělní mši svaté skrze média (radio Proglas, televize NOE, obojí je i na internetu.) Nově jsou na našich webových stránkách podněty k soukromé modlitbě doma (duchovní svaté přijímání, litanie …)
  • Věřící mají dispens od dalších 2 církevních přikázání – přijmout Eucharistii alespoň 1x v roce v době velikonoční a přijmout sv. smíření alespoň 1x do roka. Až budou vhodné podmínky, uskuteční se odložená příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Na požádání je možné jednotlivě sjednat sv. smíření i nyní, za dodržení vládních nařízení, popř. se nabízí možnost dokonalé lítosti nad hříchy.
  • Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468. Zůstáváme spojeni v modlitbě.
  • Křesťanská naděje neumírá, proměňuje se v jistotu Lásky!
  • Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!