Bohoslužby 10. 5. - 17. 5. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
10.5.20 
5. neděle velikonoční
Den matek
Babice 07:15 Za zemřelého Josefa Šeděnku, zemřelého syna Lumíra a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Tůmovu, Lorencovu a duše v očistci
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Miroslava Nedbálka a za živou rodinu Nedbálkovu a Březíkovu
Pondělí
11.5.20
5. velikonoční      
Úterý
12.5.20
5. velikonoční Kudlovice 17:00 Mše svatá, bez návštěvy nemocných
Středa
13.5.20
5. velikonoční Halenkovice 18:00 Za dary Ducha sv. při maturitě a při zkouškách, a Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
Čtvrtek
14.5.20
SV Matěj apoštol Spytihněv 17:30 Za zemřelého Václava Zámečníka (zádušní mše)
Pátek
15.5.20
5. velikonoční Babice 18:00 Za zemřelého Jana Kopečka a celou zemřelou a živou rodinu Kopečkovu
Sobota
16.5.20
SV Jan Nepomucký Spytihněv 08:00 Mše svatá není
Neděle
17.5.20 
6. neděle velikonoční Babice 07:15 Ještě volný úmysl
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Alenu Juřenovou, za rodinu Juřenovu a Vičánkovu

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

 • Počet všech účastníků bohoslužby je nejvíce 100 (od 11.5.2020).
 • Rozestupy mezi lidmi jsou minimálně 2 metry (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku. Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
 • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku. Bohoslužba se zbytečně neprodlužuje, pozdržíme se tudíž adorací a májových pobožností. Májové čtení ke sv. Janu Sarkandrovi je přístupné na farních webových stránkách. Pravidelná návštěva nemocných se nadále ruší. Charity prosí o přinesení pokladniček, postní almužny.
 • Všichni naši farníci mají nadále dispens (zproštění) od povinnosti na účasti na nedělní mši svaté až do odvolání, tudíž není nutno se z toho zpovídat jako ze zaviněné plně vědomé neúčasti, jinými slovy jako z těžkého hříchu.
  Vřele se doporučuje pasivní účast na nedělní mši svaté skrze média (radio Proglas, televize NOE, obojí je i na internetu.) Nově jsou na našich webových stránkách podněty k soukromé modlitbě doma (duchovní svaté přijímání, litanie …)
  Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb beze mše svaté – společnou zádušní mši svatou lze odsloužit později) na tel. 736 448 468. Zůstáváme spojeni v modlitbě.
 • Věřící mají dispens od dalších 2 církevních přikázání – přijmout Eucharistii alespoň 1x v roce v době velikonoční a přijmout sv. smíření alespoň 1x do roka. Až budou vhodné podmínky, uskuteční se odložená příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Na požádání je možné jednotlivě sjednat sv. smíření i nyní, za dodržení vládních nařízení, popř. se nabízí možnost dokonalé lítosti nad hříchy.
  Křesťanská naděje neumírá, proměňuje se v jistotu Lásky!
 • Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349 / 0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359 / 0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349 / 0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.