Boboslužby 3. 5. - 10. 5. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
3.5.20 
4. neděle velikonoční Babice 07:15 ZRUŠENA
Spytihněv 08:45 ZRUŠENA
Halenkovice 10:15 ZRUŠENA
Pondělí
4.5.20
velikonoční      
Úterý
5.5.20
velikonoční Kudlovice 17:00 Mše svatá, bez návštěvy nemocných
Středa
6.5.20
velikonoční Halenkovice 18:00 Za zemřelou rodinu Gabryšovu a Gabrielovu a dar zdraví pro živou rodinu
Čtvrtek
7.5.20
velikonoční Spytihněv 17:30 Za zemřelého Stanislava Jakubíka, za zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
Pátek
8.5.20
velikonoční Babice 18:00 Za zemřelého Jana Grebeně a za živou rodinu
Sobota
9.5.20
velikonoční Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče Hastíkovy
Neděle
10.5.20 
5. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého Josefa Šeděnku, zemřelého syna Lumíra a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Tůmovu, Lorencovu a duše v očistci
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Miroslava Nedbálka a za živou rodinu Nedbálkovu a Březíkovu

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Z důvodu pokračující pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně: Počet všech účastníků bohoslužby je nejvíce patnáct (Po odečtení kněze a kostelníka, popřípadě varhaníka a jáhna, – bez ministrantů – zbývá pak 11-13 míst pro příslušníky rodiny, za kterou je sloužena mše svatá. Účastníky bohoslužby si rodina určí sama.).
 • Rozestupy mezi lidmi jsou minimálně 2 metry (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku. Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
 • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku. Bohoslužba se zbytečně neprodlužuje, pozdržíme se tudíž adorací a májových pobožností. Májové čtení ke sv. Janu Sarkandrovi je přístupné na farních webových stránkách. Pravidelná návštěva nemocných se nadále ruší. Charity prosí o přinesení pokladniček, postní almužny.
 • Všichni naši farníci mají nadále dispens (zproštění) od povinnosti na účasti na nedělní mši svaté až do odvolání, tudíž není nutno se z toho zpovídat jako ze zaviněné plně vědomé neúčasti, jinými slovy jako z těžkého hříchu.
  Vřele se doporučuje pasivní účast na nedělní mši svaté skrze média (radio Proglas, televize NOE, obojí je i na internetu.) Nově jsou na našich webových stránkách podněty k soukromé modlitbě doma (duchovní svaté přijímání, litanie …)
  Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb beze mše svaté – společnou zádušní mši svatou lze odsloužit později) na tel. 736 448 468. Zůstáváme spojeni v modlitbě.
 • Věřící mají dispens od dalších 2 církevních přikázání – přijmout Eucharistii alespoň 1x v roce v době velikonoční a přijmout sv. smíření alespoň 1x do roka. Až budou vhodné podmínky, uskuteční se odložená příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Na požádání je možné jednotlivě sjednat sv. smíření i nyní, za dodržení vládních nařízení, popř. se nabízí možnost dokonalé lítosti nad hříchy.
  Křesťanská naděje neumírá, proměňuje se v jistotu Lásky!
 • Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349 / 0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359 / 0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349 / 0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.