Bohoslužby 26. 7. - 2. 8. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
26.7.20 
17. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Annu Valentovou, manžela, duše v očistci a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého syna, rodiče z obou stran a za živou rodinu
Pondělí
27.7.20
PA Gorazda a druhů      
Úterý
28.7.20
       
Středa
29.7.20
PA Marta Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela, rodiče, bratra, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
30.7.20
  Spytihněv 17:30 Na poděkování za 70 let života a za zemřelou a živou rodinu Burešovu a Čevelovu
Pátek
31.7.20
PA Ignác z Loyoly Babice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Rozaci
Sobota
1.8.20
PA Alfons z Liguori Spytihněv 08:00 Za zemřelého manžela, za zemřelé rodiče Řezníčkovy s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
Neděle
2.8.20 
18. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Jiřinu a Pavla Maňáskovy, za zemřelé Marii a Josefa Podlasovy a za živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Františku Maňáskovou a duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

 • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
 • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
 • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
 • Používáme roušky při shromáždění nad 100 lidí.
 • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

 • Občanské sdružení pro výstavbu kaple v Kudlovicích prosí o finanční pomoc.
 • Sbírka v kostele v Babicích se bude konat v neděli 26. 7. 2020. Všem dárcům předem upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Spytihněv

 • V pátek 31. 7. 2020 v 19:00 h bude na faře setkání ekonomické rady (ohledně pouti, opravy kostela, banerů).
 • Velké poděkování za fungující plánované služby kostelníků, lektorů, uklízeček kostela, sborů a schol, dále za služby varhaníků, květinářek, ministrantů.
 • A není od věci udělat plán na uklízení společných prostor fary (zvláště se prosí ti lidé, kteří faru používají – scholy, společenství matek, mládež).
 • Děkuji předem za přijetí návrhu, o. Tomáš

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!