Bohoslužby 12. 7. - 19. 7. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
12.7.20 
15. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Jiřího Hubáčka, rodiče Hubáčkovy a Boudovy
Spytihněv 08:45 Prosba k Pánu Bohu za těžce nemocné dítě
Halenkovice 10:15  
Pondělí
13.7.20
       
Úterý
14.7.20
       
Středa
15.7.20
PA Bonaventura  Halenkovice 18:00 Za zemřelého manžela, živou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
16.7.20
  Spytihněv 17:30  
Pátek
17.7.20
  Babice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Zbožínkovu, Heflovu a nemocnou osobu
Halenkovice   Svatba
Sobota
18.7.20
Spytihněv 08:00 Za zemřelou a živou rodinu Navrátilovu
Halenkovice   Svatba
Neděle
19.7.20 
16. mezidobí Babice 07:15 Za nemocnou osobu a živou rodinu
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

  • Občanské sdružení pro výstavbu kaple v Kudlovicích prosí o finanční pomoc.
  • Sbírka v kostele v Babicích se bude konat v neděli 26. 7. 2020. Všem dárcům předem upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!