Bohoslužby 5. 7. - 12. 7. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
5.7.20 
SL Cyril a Metoděj Babice 07:15 Za zemřelého Jiřího Hubáčka, rodiče Hubáčkovy a Boudovy
Spytihněv 08:45 Prosba k Pánu Bohu za těžce nemocné dítě
Halenkovice 10:15  
Pondělí
6.7.20
14. mezidobí      
Úterý
7.7.20
       
Středa
8.7.20
Halenkovice 18:00 Za zemřelou Marii Kočvarovou a duše v očistci
Čtvrtek
9.7.20
  Spytihněv 17:30  
Pátek
10.7.20
  Babice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Šuranskou, nemocnou osobu a duše v očistci
Sobota
11.7.20
SV Benedikt Spytihněv 08:00
Spytihněv   Svatba
Neděle
12.7.20 
15. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Jiřího Hubáčka, rodiče Hubáčkovy a Boudovy
Spytihněv 08:45 Prosba k Pánu Bohu za těžce nemocné dítě
Halenkovice 10:15  

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Halenkovice

  • ve středu 8. 7. 2020 po mši svaté bude na faře setkání ekonomické rady.

 

Spytihněv

  • ve čtvrtek 9. 7. 2020 po mši svaté bude na faře setkání ekonomické rady.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!