Bohoslužby 28. 6 - 5. 7. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
28.6.20 
13. mezidobí Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, za Františku Slavíkovou, duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí
29.6.20
SL Petr a Pavel      
Úterý
30.6.20
SV Výročí posv. kated. Kudlovice 17:00 Mše sv. a návštěva nemocných
Středa
1.7.20
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého Otce Zlámala
Čtvrtek
2.7.20
SV Tomáš apoštol Spytihněv 17:30 Za zemřelé Antonína Čevelu a Fratišku Čevelovou a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Pátek
3.7.20
  Babice 18:00 Za zemřelé Aloise, Marii, dceru Marii Škrabalovou, zetě Jaroslava a rodiče z obou stran
Sobota
4.7.20
  Spytihněv 08:00 Za členky živého růžence a jejich rodiny
Neděle
5.7.20 
SL Cyril a Metoděj
14. mezidobí
Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za manžela a syna k 32. výročí úmrtí
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Františku Horníčkovou a za dar zdraví pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Spytihněv

  • ve středu od 9:00 h bude pravidelná návštěva nemocných.

 

Babice a Kudlovice

  • V neděli 28. 6. bude po mši svaté Kafara – setkání na faře.
  • V pátek od 9.00 h bude pravidelná návštěva nemocných.
  • V Kudlovicích bude v úterý v 17:00 h mše svatá a návštěva nemocných.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!