Bohoslužby 14. 6. - 21. 6. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
14.6.20 
SL Těla a Krve Páně Babice 07:15 Za zemřelou Marii Maňáskovou, zemřelého manžela, zemřelého syna a celou rodinu Maňáskovu a Čevelovu
Spytihněv 08:45 Za těžce nemocnou vnučku
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
15.6.20
11. mezidobí      
Úterý
16.6.20
       
Středa
17.6.20
  Halenkovice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Vojtkovu a Matulovu
Čtvrtek
18.6.20
  Spytihněv 17:30 Za zemřelou a živou rodinu Večeřovu,Týznerovu a Filákovu
Pátek
19.6.20
SL Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Kopečkovy, za Vladimíra Řezníčka a duše v očistci
Sobota
20.6.20
PA Neposkvrněného Srdce Panny Marie Spytihněv 08:00 Za zemřelou a živou rodinu Pišťkovu
Babice 10:00 Křest
Neděle
21.6.20 
12. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za živé a zemřelé členy živého růžence a jejich rodiny
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Zapletalovu a Jamborovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku.

 

Spytihněv

  • Postní almužna Spytihněv celkem: 1754 Kč.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!