Bohoslužby 7. 6. - 14. 6. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
7.6.20 
SL Nejsvětější Trojice Babice 07:15 Za zemřelého Josefa Čevelu, zemřelou dceru Marii a za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání, víru a dary Ducha svatého pro rodiny našich dětí
Pondělí
8.6.20
       
Úterý
9.6.20
     
Středa
10.6.20
  Halenkovice 18:00 Za zemřelé rodiče
Čtvrtek
11.6.20
SL Těla a Krve Páně Spytihněv 17:30 Za Pavlu Kadlečíkovou a zemřelou a živou rodinu
Pátek
12.6.20
NOC KOSTELŮ Babice 18:00 Za zemřelého Vlastislava Palánka a za zemřelou a živou rodinu Palánkovu a Čevelovu
Sobota
13.6.20
PA Antonín z Padovy Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče, manžela, sestru Marii Burýškovou a živou rodinu
Neděle
14.6.20 
SL Těla a Krve Páně Babice 07:15 Za zemřelou Marii Maňáskovou, zemřelého manžela, zemřelého syna a celou rodinu Maňáskovu a Čevelovu
Spytihněv 08:45 Za těžce nemocnou vnučku
Halenkovice 10:15 Za farníky

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Počet všech účastníků bohoslužby je nejvíce 300 (od 25.5.2020).
  • Nutno dodržet: Rozestupy mezi lidmi jsou minimálně 2 metry (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku. Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku. Bohoslužba se zbytečně neprodlužuje.

Babice

  • v pátek po mši svaté se nabízí program k noci otevřených kostelů – viz plakátek.

 

Charita Otrokovice prosí o přinesení pokladniček – postní almužny. Postní almužna Babice celkem: 13 452 Kč, z toho 7 000 Kč adopce na dálku, 6 452 Kč pro Charitu UH.

Ve všední dny se nabízí svátost smíření přede mší svatou, a to v Babicích na faře, ve Spytihněvi v místnosti s betlémem a v Halenkovicích v místnosti naproti sakristie, a to při dodržení vládních nařízení, popř. se nabízí možnost dokonalé lítosti nad hříchy.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Křesťanská naděje neumírá, proměňuje se v jistotu Lásky!

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!