Bohoslužby 31. 5. - 7. 6. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
31.5.20 
SL Seslání Ducha sv. Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Naděždu a Jana Zetochovy a jejich rodiče
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela. Vratislava Skácela, za rodiče Skácelovy a Gabrhelíkovy, za celou zemřelou rodinu, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Pondělí
1.6.20
PA Justin      
Úterý
2.6.20
9. mezidobí Kudlovice 17:00 Mše svatá
Středa
3.6.20
PA Karel Lwanga, dr. Halenkovice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Mańáskovu a Dubovu
Čtvrtek
4.6.20
SV Ježíše Krista kněze Spytihněv 17:30 Za zemřelou Annu Matějovou, Grebeňovou a duše v očistci
Pátek
5.6.20
PA Bonifác Babice 18:00 Na poděkování za celoživotní ochranu a pomoc s prosbou o další Boží pomoc a ochranu pro rodinu
Sobota
6.6.20
PA P Marie Spytihněv 08:00  
Neděle
7.6.20 
SL Nejsvětější Trojice Babice 07:15 Za zemřelého Josefa Čevelu, zemřelou dceru Marii a za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání, víru a dary Ducha svatého pro rodiny našich dětí

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Počet všech účastníků bohoslužby je nejvíce 300 (od 25.5.2020).
  • Rozestupy mezi lidmi jsou minimálně 2 metry (výjimkou jsou členové jedné domácnosti). Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku. Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku. Bohoslužba se zbytečně neprodlužuje, pozdržíme se tudíž adorací. Pravidelná návštěva nemocných se nadále ruší. Charity prosí o přinesení pokladniček, postní almužny.
  • Naši farníci mají nadále dispens (zproštění) od povinnosti na účasti na nedělní mši svaté až do odvolání, tudíž není nutno se z toho zpovídat jako ze zaviněné plně vědomé neúčasti, jinými slovy jako z těžkého hříchu.
    Vřele se doporučuje pasivní účast na nedělní mši svaté skrze média (radio Proglas, televize NOE, obojí je i na internetu.)
  • Ve všední dny se nabízí svátost smíření přede mší svatou, a to v Babicích na faře, ve Spytihněvi v místnosti s betlémem a v Halenkovicích v místnosti naproti sakristie, a to při dodržení vládních nařízení, popř. se nabízí možnost dokonalé lítosti nad hříchy.
  • Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.
  • Křesťanská naděje neumírá, proměňuje se v jistotu Lásky!
  • Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!