Bohoslužby 1. 3. - 8. 3. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
1.3.20 
1. postní Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Šeděnkovy, Maňáskovy,jejich syna, zetě a duše v očistci
Spytihněv 08:45 Na poděkování za 60 let života, za zemřelou a živou rodinu Beckovu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
2.3.20
       
Úterý
3.3.20
       
Středa
4.3.20
Halenkovice 17:00 Za zemřelé rodiče z obou stran, sourozence Miloslavu a Antonína, za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodin
Čtvrtek
5.3.20
Spytihněv 17:30 Za zemřelou a živou rodinu Kadlečíkovu a Řezníčkovu
Pátek
6.3.20
Babice 18:00 Za zemřelé Marii a Vincence Korvasovy a za zemřelou rodinu Vladimíra Řezníčka, zemřelé sourozence a duše v očistci
Sobota
7.3.20
  Spytihněv 08:00 Za zemřelého manžela, syna a vnuka
Neděle
8.3.20 
2. postní Babice 07:15 Za Josefa Omelku a za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Zbožínka a dvoje zemřelé rodiče.
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče a jejich sourozence a na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží požehnání do dalších let pro dceru.

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 1. března se bude udílet popelec.
  • V neděli 8. 3. v 18:00 h v kostele v Babicích se nabízí duchovní postní obnova s jáhnem Pavlem Č.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • Ve čtvrtek od 9:00 h bude návštěva nemocných (i svátost pomazání nemocných)
  • Křížové cesty budou v neděli ve 14:00 h.

 

Spytihněv

  • Křížové cesty budou ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

  • Pobožnosti křížové cesty se nabízí tak, jako loni.